ZJAZD KSZS

Zarząd Kaliskiego SZS zaprasza wszystkich sympatyków SZS na Zjazd

sprawozdawczo -wyborczy ,który odbędzie się w dniu 10.10 .2016 w auli

II Liceum Ogólnokształcącego im. T.Kościuszki o godz.18.00